Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις οι οποίες έχουν επηρεάσει όλους μας, κυρίως τα παιδιά και τους γονείς. Υπάρχει ανησυχία από τους γονείς κυρίως για την μετάβαση των παιδιών τους από την μια σχολική βαθμίδα στην επόμενη. Η ανησυχία αυτή γεννήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά έχασαν χρόνο από την συνηθισμένη και γνωστή τους διδασκαλία.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Μετάβαση από την προ δημοτική στην Δημοτική Εκπαίδευση και από τάξη σε τάξη. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει με κάθε τρόπο η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται όπως έπεισες και τα παιδιά να είναι έτοιμα χωρίς κανένα κενό και καμία αμφιβολία για την επόμενη μετάβαση τους
Τα μαθήματα στο παρόν στάδιο θα είναι ατομικά.
Το πρόγραμμα θα τίθεται σε ισχύ από την 1/6/20 μέχρι τις 14/8/20.

We experience unprecedented situations that have affected all of us, especially children and parents. There is concern among parents mainly about the transition of their children from one school level to the next. This concern arose from the fact that the children lost time from their usual and familiar teaching.
We are therefore pleased to announce the Transition program from pre-primary to primary education and from class to class.This program aims to help in any way this transition to be as smooth as possible as you persuaded the children to be ready without any gaps and no doubts about their next transition.

The program will be held fro 1/6/20 until 14/8/20