Τα παραμύθια και τα παιδικά βιβλία ως μέσο γλωσσικής αναπτυξης

Τα παραμύθια και τα παιδικά βιβλία ως μέσο γλωσσικής αναπτυξης

Τα παραμύθια και τα παιδικά βιβλία ως μέσο γλωσσικής αναπτυξης

Τα παιδικά βιβλία και παραμύθια αποτελούν ένα θαυμάσιο εργαλείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων ενός παιδιού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται το κάθε παιδί.

Οι γονείς έχουν συχνά την απορία πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσουν να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά τους. Στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπάρχει μια κατηγορηματική απάντηση, αλλά καλόθα ήταν να γνωρίζετε ότι όσο πιο νωρίς το κάνετε τόσα περισσότερα οφέλη θα προσφέρετε στο παιδί σου.

Τα παραμύθια και τα παιδικά βιβλία μπορούν να βοηθήσουν παιδιά βρεφικής ηλικίας, προσχολικήςηλικίας μέχρι και μεγαλύτερης ηλικίας.

ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όπως μιλάτε στο παιδί σας χρωματίζοντας και αλλάζοντας  το τόνο της φωνή σας το ίδιο μπορείτε να κάνετε και όταν διαβάζετε ένα παραμύθι. Ακούγοντας το παραμύθι το παιδί δέχεται ερέθισμα, τους ήχους. Οι ήχοι αυτοί και ο τονισμός των λέξεων βοηθάνε το παιδί να παίρνει το σωστό ερέθισμα από διαφορετικούς  ήχους, στο βάβισμα και στην μετέπειτα ηλικία. Μπορεί να μην κατανοεί τη σημασία των λέξεων, όμως η ανάγνωση από οικείες φωνές μπορεί να το κάνουν να νιώθει ασφαλές, να νιώθει ότι του αφιερώνουν εποικοδομητικό  χρόνο και ότι λαμβάνει την αγάπη που χρειάζεται από το περιβάλλον του.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το παραμύθι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας βοηθάει στους εξής τομείς: στην παραγωγή ήχων και λέξεων, όπου δίνεται η δυνατότητα να ονομάζουν αντικείμενα, φρούτα, ζώα, ενέργειες, επίθετα, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους. Τα βοηθάει στην κατανόηση, στην αναπαράσταση γεγονότων παίζοντας ρόλους με αφορμή το βιβλίο. Το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει τα συναισθήματα, να ενισχύσει και να χρησιμοποιήσει  την φαντασία του και να συνεργαστεί μαζί σας. Επιπρόσθετα, βοηθάει στην συγκέντρωση, όπου είναι ένας πολύ καλός τρόπος να του αυξήσετε την διάρκεια συγκέντρωσης της προσοχής του.  Στην προσχολική ηλικία, ο στόχος μας είναι να μπει το παιδί στη διαδικασία, με την δική μας βοήθεια, να ονομάσει  πράγματα και αντικείμενα που απεικονίζονται στο βιβλίο και του προκαλούν το ενδιαφέρον. Αν το παιδί δεν βρίσκει ενδιαφέρον στην δραστηριότητα αυτή μπορείτε να δοκιμάσετε την ίδια διαδικασία με βιβλία που κάνουν ήχους ή με τρισδιάστατες εικόνες

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σε μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ξεκινήσει να διαβάζουν μπορεί να τα βοηθήσει στην εξιστόρηση γεγονότων, όπου μπορούν να διηγηθούν ξανά την ιστορία με δικά τους λόγια. Στην κατανόηση ερωτήσεων, στην ανάκληση και περιγραφή γεγονότων.

Τα οφέλη το παραμυθιού είναι πολλαπλά και ανεκτίμητα. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και στη συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού. Διαβάζοντας παραμύθια, βοηθάμε το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά, να αναπτύξει τη φαντασία του, να αναγνωρίζει τις αξίες της ζωής και να πάρει σπουδαία μαθήματα. Να γίνει πιο συνεργάσιμο και κοινωνικό, να διαχειρίζεται καλύτερα δύσκολες καταστάσεις, και να απελευθερωθεί από τους φόβους του.

Φέρνοντας το παιδί σε επαφή με τον κόσμο των βιβλίων από μικρή ηλικία το βοηθάτε να τα αγαπήσει αλλά και να αναπτύξει μια πιο ισχυρή σχέση μαζί σας.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ