Μουσικοθεραπεία

Τι είναι η μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων (ήχος, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση). για να υποστηρίξει και να αναπτύξει τη ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, διανοητική, γνωστική και πνευματική κατάσταση του ατόμου. Η μουσικοθεραπεία δεν στοχεύει στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, στη ψυχαγωγία ή στη μουσική εκπαίδευση.

(Συνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου)

Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά , εφήβους και ενήλικες και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπως:

 • Άγχος και Στρες
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Δυσκολίες
 • Νευρολογικές δυσκολίες
 • Εξαρτήσεις
 • Νεογνά
 • Γεροντική Άνοια
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Σοβαρές Ασθένειες/παθήσεις
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Μαθησιακές Αναπηρίες ( Αυτισμό, Συνδρομο Νταουν κ.αλ)
 • Συναισθηματικές δυσκολίες και Συμπεριφοριστικές δυσκολίες
 • Ψυχικές Διαταραχές
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Οπτικές και ακουστικές αναπηρίες

Επιπρόσθετα, η Μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε εγκύους και άτομα που αναζητούν ένα μέσο έκφρασης, προσωπικής ανάπτυξης και στήριξης

  Πισω