Ειδική Εκπαίδευση

Τι είναι η ειδική εκπαίδευση

Η ειδική εκπαίδευση είναι η πρακτική της εκπαίδευσης των μαθητών με τρόπο που να αντιμετωπίζει τις ατομικές τους διαφορές και ανάγκες.

Οι συνεδρίες ειδικής εκπαίδευσης ξεκινούν με μια αξιολογητική διαδικασία του μαθησιακού προφίλ έκαστου παιδιού με στόχο τη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελλειμμάτων του παιδιού στηριζόμενο όμως στα δυνατά του σημεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή ειδικών παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων που υποστηρίζονται από αντίστοιχο εκπαιδευτικό εξοπλισμό και διδακτικό υλικό.

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης;

Παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Κινητικές Ανεπάρκειες
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής;

Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης και μαθηματικων
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση υπερκινητικότητας
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας

Πισω