Υπηρεσίες.

 

Φυσικοθεραπεία

  

 

Λογοθεραπεία

  

 

Εργοθεραπεία

  

 

Μουσικοθεραπεία

  

 

Ειδική Εκπαίδευση

  

 

Ψυχολογική Στήριξη

  

 

Lite Gait