Μετάβαση από την προδημοτική στην Ά δημοτικού και από τάξη σε ταξη

Μετάβαση από την προδημοτική στην Ά δημοτικού και από τάξη σε ταξη

Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις οι οποίες έχουν επηρεάσει όλους μας, κυρίως τα παιδιά και τους γονείς. Υπάρχει ανησυχία από τους γονείς κυρίως για την μετάβαση των παιδιών τους από την μια σχολική βαθμίδα στην επόμενη. Η ανησυχία αυτή γεννήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά έχασαν χρόνο από την συνηθισμένη και γνωστή τους διδασκαλία.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Μετάβαση από την προ δημοτική στην Δημοτική Εκπαίδευση και από τάξη σε τάξη. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει με κάθε τρόπο η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται όπως έπεισες και τα παιδιά να είναι έτοιμα χωρίς κανένα κενό και καμία αμφιβολία για την επόμενη μετάβαση τους
Τα μαθήματα στο παρόν στάδιο θα είναι ατομικά.
Το πρόγραμμα θα τίθεται σε ισχύ από την 1/6/20 μέχρι τις 14/8/20.

We experience unprecedented situations that have affected all of us, especially children and parents. There is concern among parents mainly about the transition of their children from one school level to the next. This concern arose from the fact that the children lost time from their usual and familiar teaching.
We are therefore pleased to announce the Transition program from pre-primary to primary education and from class to class.This program aims to help in any way this transition to be as smooth as possible as you persuaded the children to be ready without any gaps and no doubts about their next transition.

The program will be held fro 1/6/20 until 14/8/20

Reopening of the center

Reopening of the center

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία του Berta center τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
Θα ακολουθήσει σύντομα σημαντική ανακοίνωση για τα απαραίτητα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την προστασία όλων από τον covid-19.

We are happy to announce the reopening of Berta center on Monday May 18th.
An important announcement will follow soon about necessary measures to be taken to protect everyone from covid-19.

Έναρξη προγράμματος ”Φεύγουμε για την Α’ Δημοτικού”

Έναρξη προγράμματος ”Φεύγουμε για την Α’ Δημοτικού”

Το Berta Center, Κέντρο Ανάπτυξης και Αποκατάστασης για παιδιά, ανακοινώνει την έναρξη του ομαδικού ή ατομικού προγράμματος:

”Φεύγουμε για την Α’ Δημοτικού”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν σε προδημοτική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, που εκπονείται από λογοθεραπεύτρια και ειδική παιδαγωγό, τα παιδιά θα προετοιμαστούν κοντά μας γνωστικά και συναισθηματικά για την Α’ δημοτικού μέσα από μια ευχάριστη και παιγνιώδη διαδικασία!

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να αποκαταστήσουμε τις δυσκολίες πριν την έναρξη του σχολείου, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και η σχολική αποτυχία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 700 70 808